Konferencijska sala

Hotel Comsar Rudo idealno je mjesto za organizaciju seminara, radionica, poslovnih sastanaka, koktel-zabava i ostalih svečanosti koje zahtjevaju visok standard usluge. Hotelska kongresna sala, kapaciteta do 150 osoba, i board room, kapaciteta do 15 osoba potpuno su tehnički opremljeni za sve vrste poslovnih i drugih aktivnosti.